MB-70HI System

Konstruksjonen av dør- og vindussystemet MB-70HI, med en termisk barriere, er basert på det velprøvde, velutviklet og høyt verdsatt basissystemet MB-70.

Den termiske isolasjonsevnen i dette systemet er betydelig høyere enn isolasjonsevnen til basissystemet. U-verdien til konstruksjoner med MB-70HI systemet – avhengig av de anvendte profiler og tilbehør – er mellom 1,11 og 2,3 W/m2K

Andre dører

Se alle våre typer dører